Bună ziua – Pozdrawiamy z Rumunii

Ostatnim pasmem na naszej trasie na Ukrainie jest Świdowiec. Z Ust-Czornej wiedzie nas czerwony szlak. Ponowna odwilż sprawia, że śnieg jest mokry i przykleja się do rakiet. Nogi są jak w butach z ołowiu. Ukształtowanie terenu i przebieg szlaku nie ułatwia nam zadania.